фасадни профили
фасадни профили
Здравна служба

Сградата на здравната служба в Кичево е построена през 50-те години като частен дом, а по-късно национализирана.

От 2002г. лекуващ лекар е д-р Бисер Божков.

Работно време: 08:30 - 13:30

тел.: 052/673 237, 0885 205 217