фасадни профили
фасадни профили
Кметството се намира на центъра на селото, ул. 1-ва №29.

Работно време: 08:00 - 17:00

тел. за контакт:
052/673 261 - старши специалист ГРАО
052/673 272 - кмет
Кметство