фасадни профили
фасадни профили
Ветеринарна лечебница

Ветеринарномедицински участък с. Кичево работи от 08:00 до 18:00. Освен Кичево той обслужва още селата Орешак, Осеново, Климентово и Генерал Кантарджиево.

Практикуващ лекар там от близо 20 години е д-р Иванов.

Тел. за контакт: 052/673 224